Wyszukiwarka

Polska Klasyfikacja Działalności

Definicja podstawowa


Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze). 

Obecnie obowiązująca PKD 2007 została uregulowana rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 ze zm.). PKD-2007 jest klasyfikacją pięciopoziomową, ale w przeciwieństwie do poprzednich (PKD i PKD 2004) nie zawiera podsekcji.

PKD wykorzystywana jest przede wszystkim do klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON – wg rodzaju prowadzonej przez nie działalności.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.