Wyszukiwarka

Podatek odroczony

Definicja podstawowa

Pozycja księgowa oznaczająca aktywa lub pasywa w bilansie powstające w wyniku różnic między ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących zasad uznawania przychodów i kosztów.

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.