Wyszukiwarka

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)

Definicja podstawowa

PKWiU jest klasyfikacją wprowadzoną do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Obecnie obowiązującą klasyfikację wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). 

Patrz: klasyfikacja

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.