Wyszukiwarka

Przewłaszczenie

Definicja podstawowa
Przewłaszczenie to jedna z form zabezpieczenia zobowiązania stosowana zwykle w praktyce bankowej (art. 101 Prawa bankowego). Zgodnie z Prawem bankowym zabezpieczenie wierzytelności banku może być dokonane w drodze przeniesienia na bank przez dłużnika lub osobę trzecią, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych. W przypadku gdy przeniesiona została własność rzeczy określonej co do gatunku lub zbioru rzeczy, dłużnik lub osoba trzecia obowiązani są wyodrębnić i oznaczyć rzecz lub zbiór rzeczy oraz – jeżeli umowa nie stanowi inaczej – prowadzić ewidencję zmian w zakresie przedmiotu przewłaszczenia. 
 
Dłużnik z powrotem staje się właścicielem rzeczy przewłaszczonej, gdy dług zostanie w terminie spłacony. Gdy dług nie zostanie w terminie spłacony, wierzyciel ma prawo zatrzymać rzecz przewłaszczoną.
w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.