Wyszukiwarka

Pozorność

Definicja podstawowa

Wada oświadczenia woli polegająca na świadomej niezgodności między treścią złożonego oświadczenia woli, a rzeczywistą wolą osoby składającej to oświadczenie.

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie pracy

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w ubezpieczeniach

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.