Wyszukiwarka

Papier wartościowy

Definicja podstawowa

Dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (choćby jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym do realizacji uprawnienia. Zniszczenie lub utrata dokumentu powodują utratę uprawnień, dopóki nie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu dokumentu.

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie finansowym

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.