Wyszukiwarka

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Definicja podstawowa
Państwowy fundusz celowy, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, posiadający osobowość prawną powołany do wspierania rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w wynagrodzeniach

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.