Wyszukiwarka

Powierzchnia użytkowa mieszkania

Definicja podstawowa
Powierzchnia użytkowa mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) to powierzchnia użytkowa lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.).  Z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie praw lokatorów wynika, że jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Taki sposób obliczania powierzchni użytkowej mieszkania obowiązuje na potrzeby ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r., poz. 1304 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy osobom fizycznym przysługuje zwrot części wydatków poniesionych na materiały budowlane w związku z budową domów jednorodzinnych (o powierzchni do 100 m 2 lub 110 m2) albo mieszkań  (o powierzchni do 75 m2 lub do 85 m2).

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.