Wyszukiwarka

Odwrotne obciążenie

Definicja podstawowa
Mechanizm odwrotnego obciążenia (ang. reverse charge) występuje w rozliczeniach podatku od towarów i usług. Polega na obciążeniu nabywcy towarów lub usług obowiązkiem rozliczenia należnego VAT za nabywcę (por. art. 17 ust. 1 pkt 3–5, 7 i 8 ustawy o VAT).

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.