Wyszukiwarka

Odchylenia od cen ewidencyjnych

Definicja podstawowa

Odchylenia od cen ewidencyjnych występują w przypadku stosowania przez jednostkę uproszczenia ewidencyjnego polegającego na tym, że każdy przyjęty i rozchodowany towar (materiał, produkt) jest ujęty według z góry ustalonej (stałej) w danym okresie ceny ewidencyjnej.

Rzeczowe aktywa obrotowe ewidencjonowane w stałych cenach ewidencyjnych koryguje się w księgach rachunkowych za pomocą odchyleń od cen ewidencyjnych do poziomu ich cen rzeczywistych. Przyjmowanie do ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych stałych cen ewidencyjnych prowadzi bowiem do tego, że wartość zaewidencjonowanych towarów, materiałów, produktów różni się od ich wartości w rzeczywistych cenach zakupu, nabycia lub kosztów wytworzenia.

Różnice pomiędzy stałymi cenami ewidencyjnymi a rzeczywistymi cenami zakupu (nabycia) lub kosztami wytworzenia stanowią odchylenia od cen ewidencyjnych.

Odchylenia dodatnie (debetowe) występują, gdy cena nabycia (zakupu) jest większa od ceny ewidencyjnej. Jeśli cena nabycia (zakupu) jest niższa od ceny ewidencyjnej, odchylenia są ujemne (kredytowe).

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.