Wyszukiwarka

Obligacje

Definicja podstawowa

Papiery wartościowe dające posiadaczowi prawo do otrzymywania stałego dochodu wypłacanego przez instytucję, która te papiery wyemitowała.

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie gospodarczym

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie finansowym

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.