Wyszukiwarka

Opłata

Definicja podstawowa

Rodzaj wynagrodzenia pobieranego przez rządowe lub samorządowe jednostki organizacyjne za wykonywane czynności administracyjne lub z tytułu umów cywilnoprawnych (np. opłata za użytkowanie wieczyste).

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatkach i opłatach lokalnych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w opłacie skarbowej

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w ubezpieczeniach

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.