Wyszukiwarka

Odszkodowanie

Definicja podstawowa

Świadczenie, jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od osoby, która tę szkodę wyrządziła lub ponosi za nią odpowiedzialność. Jeżeli poszkodowany dozna uszczerbku w majątku, to mamy do czynienia ze szkodą majątkową, jeżeli natomiast w innych dobrach – ze szkodą niemajątkową. Obowiązek wypłaty odszkodowania może powstać na skutek odpowiedzialności odszkodowawczej deliktowej (z czynu niedozwolonego – art. 415 k.c.) albo kontraktowej (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania – art. 471 k.c.).

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie pracy

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.