Wyszukiwarka

Odstępne

Definicja podstawowa

Określona w umowie kwota, której zapłacenie uprawnia stronę umowy do bezwarunkowego odstąpienia od umowy (art. 395 i 396 k.c.).

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.