Wyszukiwarka

Obrót

Definicja podstawowa

Kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o VAT, stanowiąca podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.