Wyszukiwarka

Narzut

Definicja podstawowa

Narzut to kwota, o którą powiększa się koszt zakupu towaru, aby ustalić cenę jego sprzedaży.

Narzut oblicza się ze wzoru:

 

Narzut [%] =

cena sprzedaży [zł]

lub

koszt zakupu [zł] – 100%

 

Narzut [%] =

cena sprzedaży [zł] – koszt zakupu [zł]

koszt zakupu [zł]

 

Narzut najczęściej stosuje się do ustalenia ceny sprzedaży:

Cena sprzedaży [zł] = koszt zakupu + koszt zakupu [zł] × narzut [%] lub
Cena sprzedaży [zł] = koszt zakupu × (100% + narzut [%])

 

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.