Wyszukiwarka

Niefinansowe aktywa trwałe

Definicja podstawowa

Niefinansowe aktywa trwałe to rzeczowe aktywa trwałe.

Stanowią je środki trwałe, w szczególności:
•  nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
•  maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
•  ulepszenia w obcych środkach trwałych,
•  inwentarz żywy,
a także środki trwałe w budowie, inwestycje w nieruchomości i prawa. 

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.