Wyszukiwarka

Nierezydent

Definicja podstawowa

Osoba mająca miejsce zamieszkania za granicą lub jednostka organizacyjna mająca siedzibę za granicą.

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od spadków i darowizn

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie dewizowym

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.