Wyszukiwarka

Nota

Definicja podstawowa
1. Księgowa: uniwersalny dowód księgowy służący dokumentowaniu transakcji, dla których nie przewidziano innego sposobu dokumentacji.
2. Odsetkowa: żądanie zapłaty odsetek.
3. Korygująca: wystawiana przez nabywcę towaru lub usługi w określonych przepisami przypadkach.
w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.