Wyszukiwarka

Niepełnosprawny

Definicja podstawowa
1. Osoba niepełnosprawna to osoba, która posiada odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony lub która nie ma takiego orzeczenia, ale odczuwa ograniczenia sprawności w wykonywaniu podstawowych czynności dla swojego wieku.
2. Osoba trwale lub okresowo niezdolna do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującego niezdolność do pracy (art. 2 pkt 10 ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych).
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w emeryturach i rentach

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.