Wyszukiwarka

Nabycie

Definicja podstawowa

Przeniesienie własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości w drodze umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od spadków i darowizn

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.