Wyszukiwarka

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)

Definicja podstawowa

Modelowe rozwiązanie w zakresie harmonizacji i standaryzacji rachunkowości wydawane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB).

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.