Wyszukiwarka

LIFO

Definicja podstawowa
LIFO (Last In – First Out, ostatnie weszło – pierwsze wyszło) – zwana inaczej metodą ceny (kosztu) najpóźniejszej. To metoda wyceny rozchodu zapasów, polegająca na księgowaniu rozchodu, począwszy od ostatniej jednostki przyjętej do magazynu. Metoda ta może być wykorzystywana do wyceny materiałów, towarów oraz produktów.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.