Wyszukiwarka

Kontrola planu

Definicja podstawowa
Funkcja zarządzania polegająca na porównywaniu stanów końcowych, pośrednich oraz sposobu realizacji zadań ze wzorcem (planem, procedurą), identyfikacji odchyleń oraz reagowaniu na nie po to, aby zapewnić organizacji osiągnięcie założonych celów. Kontrola powinna umożliwiać wykrycie błędów w planowaniu lub błędów w realizacji, aby można było podjąć odpowiednie działania zmierzające do ich usunięcia. System planowania ma sens jedynie wówczas, gdy wartości planowane są na bieżąco porównywane z wartościami osiągniętymi. W przypadku pojawienia się odchyleń należy ustalić ich przyczyny. Następnie należy podjąć działania zmierzające do ich usunięcia i uniknięcia ich w przyszłości.
 

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.