Wyszukiwarka

Komercjalizowana własność intelektualna

Definicja podstawowa

Komercjalizowana własność intelektualna oznacza:

  • patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa - określone w ustawie Prawo własności przemysłowej
  • autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego,
  • równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how),
  • prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych w lit. a-c na podstawie umowy licencyjnej.
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.