Wyszukiwarka

Kopia faktury

Definicja podstawowa
Od 1 stycznia 2013 r. w przepisach VAT nie występuje już pojęcie „kopia faktury”. Ze względu na postęp technologiczny posługiwanie się tym pojęciem nie znajduje uzasadnienia. Faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. Żaden z wystawionych egzemplarzy faktury nie musi zawierać oznaczenia „KOPIA”.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.