Wyszukiwarka

Komis

Definicja podstawowa

Umowa, na podstawie której zleceniobiorca („komisant”) zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy („komitenta”), lecz w imieniu własnym, a komitent zobowiązuje się zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa (art. 765 k.c.).

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.