Wyszukiwarka

Klasyfikacja

Definicja podstawowa

1. Podział osób, przedmiotów lub zjawisk na grupy według określonej zasady.

2. Zaklasyfikowanie osoby, przedmiotu lub zjawiska do określonej grupy.

3. Standardy klasyfikacyjne – wprowadzone na podstawie ustawy o statystyce publicznej klasyfikacje, nomenklatury i definicje podstawowych kategorii. Wprowadzone zgodnie z ustawą o statystyce publicznej standar­dowe klasyfikacje i nomenklatury są sto­sowane w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Obowiązujące klasyfikacje to: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB), Polska Klasyfikacja Edukacji, Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT), Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO), Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Polska Klasyfikacja Statystyczna Dotycząca Działalności i Urządzeń Związanych z Och­roną Środowiska, Nomenklatura Scalona, No­menklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.