Wyszukiwarka

Karta podatkowa

Definicja podstawowa

Jedna z form zryczałtowanego podatku dochodowego, który mogą opłacać osoby fizyczne osiągające przychody z niektórych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.