Wyszukiwarka

Koncentracja

Definicja podstawowa
Koncentracja – w prawie antymonopolowym połączenie się konkurujących ze sobą przedsiębiorców ( w wyniku fuzji lub przejęć) często prowadząca do eliminacji z rynku dotychczasowego konkurenta. Polskie ustawodawstwo antymonopolowe przewiduje prewencyjną kontrolę koncentracji tylko wtedy, gdy obrót łączących się przedsiębiorców przekracza ustalony w ustawie próg. Ma to nie dopuścić do sytuacji, w której w wyniku łączenia się przedsiębiorców powstanie podmiot dominujący na rynku.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.