Wyszukiwarka

INTRASTAT

Definicja podstawowa

INTRASTAT – ma dwa znaczenia:

1.    Informatyczny system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, funkcjonujący w Polsce od 1 maja 2004 r.
2.    Deklaracja INTRASTAT składana za okresy miesięczne, osobno dla przywozu i wywozu, jeżeli w poprzednim roku zostały przekroczone przez przedsiębiorcę kwoty obrotów określone progami statystycznymi ogłoszonymi przez GUS.

System INTRASTAT, rozumiany jako system informatyczny, jest narzędziem do przekazywania przez przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów wspólnotowych, które nie są przedmiotem zgłoszenia celnego. Ponadto system INTRASTAT służy do gromadzenia tych danych przez upoważnione do tego organy państwowe, kontroli tych danych, ich przetwarzania oraz udostępniania innym uprawnionym podmiotom. Zebrane w ten sposób informacje są następnie porównywane z informacjami zadeklarowanymi w deklaracjach zawierających dane podatkowe dotyczące dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.