Wyszukiwarka

Instrumenty pochodne (derywaty)

Definicja podstawowa

Instrumenty finansowe, których wartość jest uzależniona od cen innych instrumentów finansowych lub towarów, zwanych instrumentami bazowymi. Instrumentem bazowym mogą być w szczególności akcje, obligacje, kurs walutowy, wysokość stopy procentowej, wartość indeksu giełdowego, ceny towarów (np. ropy, miedzi). Cechą charakterystyczną instrumentów pochodnych jest to, że dotyczą przyszłej daty i przyszłej ceny, ponieważ zawierane są wcześniej. Potwierdzają zatem uzyskanie przez nabywcę prawa do otrzymania w przyszłości określonej wartości pieniężnej lub dokonania transakcji.

Instrumenty pochodne najczęściej dzieli się na dwie grupy:

•    instrumenty o ryzyku symetrycznym (kontrakty terminowe, mogą to być kontrakty typu forward i futures oraz swapy),
•    instrumenty o ryzyku niesymetrycznym (opcje, warranty, obligacje zamienne).

Niesymetryczność ryzyka w opcjach polega na tym, że z jednej strony możemy zarobić nieograniczoną kwotę pieniędzy, ryzykując znaną z góry kwotę kapitału (zapłaconą premię opcyjną w przypadku nabycia opcji kupna lub sprzedaży), lub zarobić z góry ustaloną kwotę pieniędzy (otrzymaną premię opcyjną), ryzykując możliwość poniesienia nieograniczonej straty (wystawiając opcję kupna bądź sprzedaży).

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.