Wyszukiwarka

Inwentaryzacja

Definicja podstawowa

Ogół czynności mających za zadanie ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki gospodarczej na określony dzień w celu porównania go ze stanem księgowym oraz ustalenia i wyjaśnienia stwierdzonych różnic.

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.