Wyszukiwarka

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Definicja podstawowa

Część sprawozdania finansowego, w której zawarte są wszelkie dodatkowe dane i szczegółowe informacje uzupełniające do pozycji wykazanych w bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, a także w zestawieniu zmian w kapitale własnym. Składowym elementem informacji dodatkowej jest wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.