Wyszukiwarka

FIFO (First In - First Out, pierwsze weszło - pierwsze wyszło)

Definicja podstawowa

FIFO (First In – First Out, pierwsze weszło – pierwsze wyszło) – zwana inaczej metodą ceny najwcześniejszej – to metoda wyceny zapasów i ich rozchodu polegająca na księgowaniu rozchodu począwszy od tej jednostki towaru, która została przyjęta do magazynu najwcześniej. Metoda ta może być wykorzystywana do wyceny produktów, towarów i materiałów.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.