Wyszukiwarka

Faktura pro forma

Definicja podstawowa
Faktura pro forma jest to dokument handlowy wystawiany kontrahentowi w celu poinformowania go o należnej kwocie do zapłaty. Zawiera oznaczenie „Faktura pro forma” oraz wszystkie elementy, które zawiera zwykła faktura VAT. Tym samym po otrzymaniu faktury pro forma kontrahent wie, jakiej treści fakturę VAT otrzyma. Faktura pro forma pełni wyłącznie funkcję informacyjną. Jest zapowiedzią, że kontrahent wkrótce otrzyma fakturę VAT. Dowodem zawarcia transakcji oraz dowodem księgowym jest faktura VAT. Na podstawie faktur pro forma nie należy dokonywać zapisów w pkpir, ewidencji VAT ani w ewidencji księgowej.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.