Wyszukiwarka

Firma

Definicja podstawowa

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, natomiast firmą osoby prawnej jest jej nazwa (zob. art. 431–4310 k.c.). Firma przynależy do przedsiębiorcy i wymaga – co do zasady – ujawnienia we właściwym rejestrze, którym dla osób fizycznych jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG), natomiast dla osób prawnych i ułomnych osób prawnych – Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).

Firma składa się z rdzenia, będącego imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej lub nazwą osoby prawnej, oraz dodatków (obligatoryjnych i fakultatywnych).

Firma powinna się dostatecznie odróżniać od firm innych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na tym samym rynku, oraz nie może wprowadzać w błąd (w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu i miejsca jego działalności czy źródeł zaopatrzenia).

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w Ordynacji podatkowej

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.