Wyszukiwarka

Ekspektatywa

Definicja podstawowa

„Oczekiwanie prawne” (wierzytelność przyszła) to sytuacja, w której niektóre wymogi prawne dotyczące powstania wierzytelności lub innego uprawnienia zostały częściowo spełnione. Warunkami tymi mogą być m.in.:

•    wykonanie pewnych czynności przez osoby trzecie,
•    upłynięcie terminu przewidzianego prawem,
•    wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego.

Istnieje możliwość scedowania ekspektatywy wierzytelności na inne podmioty (umowa przyrzeczona zbywalna).

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.