Wyszukiwarka

Decyzja administracyjna

Definicja podstawowa

 1. Akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę praw i obowiązków obywateli, np. Ordynacji podatkowej lub Prawa celnego.

2. Indywidualny akt administracyjny rozstrzygający sprawę co do istoty w całości lub części w oparciu o przepisy prawa.

3. Czynność organu administracji publicznej, która charakteryzuje się następującymi cechami:
    •  jest podejmowana na podstawie przepisów prawa administracyjnego,
    •  wywołuje skutki prawne w dziedzinach regulowanych prawem administracyjnym, a uzupełniająco także w dziedzinach regulowanych przez inne gałęzie prawa,
    •  konkretyzuje normę prawną,
    •  jest aktem o charakterze władczym i jednostronnym.

Decyzja jest aktem definitywnie kończącym postępowanie w danej instancji.

 

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w Ordynacji podatkowej

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w ubezpieczeniach

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.