Wyszukiwarka

Dostawy niefakturowane

Definicja podstawowa
Dostawy niefakturowane to dostawy przyjęte przez jednostkę, na które jednostka nie otrzymała jeszcze faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających ich nabycie.
w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.