Wyszukiwarka

Dowody (dokumenty) wewnętrzne

Definicja podstawowa

Dowody (dokumenty) wewnętrzne – są potwierdzeniem operacji dokonywanych wewnątrz jednostki. Są one wystawiane przez komórki organizacyjne według zasad właściwych dla danej jednostki gospodarczej oraz wyłącznie na jej potrzeby.

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.