Wyszukiwarka

Dyskonto

Definicja podstawowa

1. Naliczane z góry oprocentowanie z tytułu udzielonego kredytu.
2. Skup weksli przez bank przed terminem ich wykupu.
3. Różnica między ceną nominalną papieru wartościowego a niższą od niego ceną rynkową.

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.