Wyszukiwarka

Dwuinstancyjność

Definicja podstawowa

Jedna z zasad postępowania sądowego i pozasądowego. Oznacza, że strona niezadowolona z orzeczenia organu I instancji (przed którym rozpoczęto postępowanie) może wnosić przewidziane prawem środki odwoławcze do organu hierarchicznie wyższego (II instancji).

w Ordynacji podatkowej

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie pracy

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w ubezpieczeniach

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie administracyjnym

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.