Wyszukiwarka

Dowód

Definicja podstawowa

Działanie zmierzające do ustalenia faktów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy albo prawdziwości twierdzeń o tych faktach.

Rodzaje dowodów w postępowaniu administr­a­cyjnym:

•  dowód z dokumentu – dokument urzędowy sporządzony w odpowiedniej formie przez właściwy organ stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone, oraz dokument prywatny, który jest potwierdzeniem twierdzenia osoby, która go podpisała,
•  dowód z zeznań świadków,
•  dowód z opinii biegłego,
•  dowód z oględzin,
•  dowód z przesłuchania strony.
w Ordynacji podatkowej

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.