Wyszukiwarka

Cena nabycia

Definicja podstawowa
Cena zakupu powiększona o koszty związane bezpośrednio z zakupem i wprowadzeniem składnika aktywów do obrotu, np. transport, składowanie i obniżona o rabaty, upusty i inne zmniejszenia. W oparciu o cenę nabycia w niektórych przypadkach ustalana jest wartość początkowa środka trwałego.
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.