Wyszukiwarka

Budowla

Definicja podstawowa

Każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury (art. 3 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane).

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od spadków i darowizn

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od nieruchomości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.