Wyszukiwarka

Badanie ksiąg rachunkowych (badanie sprawozdania finansowego)

Definicja podstawowa

Przeprowadzane przez biegłego rewidenta ma na celu wydanie opinii, że sprawozdanie to przedstawia jasno i rzetelnie sytuację majątkową, finansową oraz wynik badanej jednostki i jest zgodne z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.