Wyszukiwarka

Bankowy dowód wpłaty

Definicja podstawowa
Bankowy dowód wpłaty służy do udokumentowania wpłaty gotówki na właściwy rachunek bankowy. Doku-ment sporządza kasjer w trzech egzemplarzach. Po przyjęciu gotówki bank zatrzymuje oryginał dowodu dla siebie, pierwszą kopię otrzymuje osoba wpłacająca, drugą kopię bank przekazuje jednostce wraz z wyciągiem bankowym.
w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPIR)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.