Wyszukiwarka

Akcyza

Definicja podstawowa
Podatek akcyzowy został wprowadzony od 8 stycznia 1993 r. wraz z podatkiem VAT w miejsce poprzedniego podatku obrotowego. Podatek akcyzowy, powszechnie określany jako akcyza, jest podatkiem nakładanym na konsumpcję określonych produktów uznawanych za wyroby akcyzowe. Jest podatkiem jednofazowym pobieranym na jednym szczeblu obrotu. Podobnie jak inne podatki konsumpcyjne, podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim. Oznacza to, że faktycznym podmiotem ponoszącym koszt opodatkowania akcyzą jest konsument, a nie podmiot, który jest formalnie zobowiązany do naliczenia i zapłaty podatku akcyzowego do organów podatkowych (producent, importer, dystrybutor). Akcyza jest również podatkiem selektywnym, tj. podatkiem nakładanym na wybrane wyroby akcyzowe.
Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe. Wyrobami akcyzowymi są: wyroby energetyczne (m.in. wyroby węglowe), energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe i susz tytoniowy.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.