Wyszukiwarka

Akcja

Definicja podstawowa
Papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej, także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego. Dokument akcji powinien być sporzą-dzony na piśmie (wyjątkiem są akcje spółek publicznych, które mają postać zdemateriali-zowaną) i zawierać następujące dane:
  • nazwę firmy, siedziby i adres spółki,
  • oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
  • datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
  • wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,
  • wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych,
  • ograniczenia co do rozporządzania akcją,
  • postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki (art. 328 § 1 k.s.h.).
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.